Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 31. 01. 2018

Jiricek Přinášíme zde hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Tehdy zbožný Simeon
řekl nahlas: „To je On!“

Anna měla nedožitých osmdesát pět
a chrám - to byl celý její svět.

Nevycházela z chrámu
a sloužila jen Pánu.

Anna se dost modlila
a k tomu se postila.

Dítě rostlo a sílilo,
Bohu i všem se líbilo.

Do chrámu ho vedl Duch,
„čul“, že v Ježíši je Bůh!

Syna přišli představit,
dle předpisu Boha ctít.

Simeone, neumřeš,
dokud Pána neuzřeš.

Simeon Boha velebil,
Duchem Svatým veden byl.

Teď mě můžeš propustit,
nemusím už déle žít.

Bůh všechno dobře řídí,
oči mé spásu vidí.

Maria a Josef žasnou
nad režii Boží krásnou.

Smýšlení mnohých vynikne,
tvou duši meč pronikne.

Kvůli němu mnozí vstanou,
jiní padnou zcela stranou.

Ježíš pravým světlem je,
v něm se nám Bůh daruje.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


PřírodaMarie a Petr


PřírodaMis. hra - Hor. Bojanovice


TKS 2010


Mis. hra - Hor. Bojanovicetábor Vranov 12-08-2013Jízda na tříkrálové koledníky...