Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 12. 01. 2018

Příroda Přinášíme zde hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Hle, Beránek Boží,
hříchy světa složí.

Ježíš je ten Mesiáš,
pojď hned za mnou a poznáš.

Okolo když kráčel Pán,
učedníkům řekl Jan:
,,Hle, Beránek Boží,"
tomu ať vše slouží.

Za Ježíšem kráčeli,
aby jeho poznali.

Pane, kde bydlíš?
Pojď a uvidíš !

Jan Ježíše učedníkům představil:
"Hle, Beránek Boží", dosvědčil.

Učedníci Jana slyšeli
a za Ježíšem spěchali.

Ježíš se ptal: "Copak chcete?
Pojďte za mnou, uvidíte."

Učedníci Janovi
uvěřili Kristovi.

Učedníci Jana
vyšli hledat Pána.

Za Ježíšem spěchali
a u něho zůstali.

Ježíše když Ondřej poznal,
ihned svého bratra hledal.

Mesiáše už já znám,
poběž, bratře, se mnou tam.

Mesiáše poznali,
oznámit to spěchali.

Ježíše kdo miluje,
cestou jeho putuje.

Kdo chce s Pánem jít,
musí leccos opustit.

Nedá se nic pokazit,
když my chceme s Pánem jít.

Učedníci Pána poznali
a hned další pozvali.

Šimon přišel za Ježíšem,
ten mu jméno dal,
budeš Petr, to je skála,
proto jsem tě povolal.

Šimonovi jméno dal,
Petrem ho nazval.

"Co mi chcete?" ptá se Ježíš.
"Rabbi - Mistře, kdepak bydlíš?"

Ondřej Šimonovi hlásí:
"Už znám toho, kdo nás spasí."

Ty jsi Petr, Ježíš praví:
"Na té skále Církev staví."

"Copak chcete?" ptá se Pán.
"Kdepak bydlíš, ukaž nám."

Dva učedníci s Janem stáli,
jeho hlasu naslouchali.

"Kde bydlíš?" se zeptali
a ten den s ním zůstali.

Pojďte a uvidíte,
kde žiji objevíte.

Mesiáše už jsme našli,
pojď rychle a na vše kašli.

Za Ondřejem Šimon šel,
Mesiáše vidět chtěl.

Ondřej přišel za Šimonem:
"Mesiáš!!! - pojď za ním honem!"


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Krisťa D.


Bible


FreskaLidové Misie v Partutovicích (únor 2008)Mikuláš ve Štítarech 08