172. myšlenka z encykliky Laudato si

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 21. 06. 2017

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka papeže Františka z encykliky LAUDATO SI.
Obecné dobro předpokládá úctu k člověku jako takovému s jeho základními a nezcizitelnými právy zaměřenými k jeho integrálnímu rozvoji.