Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, o.s.

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 19. 06. 2017

Pěší pouť mužů 2017 Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, o.s. sdružuje nevidomé, slabozraké i vidoucí členy. Všechny spojuje společný vztah ke křesťanským duchovním hodnotám,...
...potřeba vzájemně sdílet víru a skrze ni se lépe vyrovnat se zrakovým postižením a snaha pomáhat druhým. Sdružení je otevřeno všem křesťanům v ekumenickém duchu a hledá nové členy.
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2002, kdy navázalo na desetiletou tradici Katolické nadace pro nevidomé.
Sdružení má celorepublikovou působnost a proto se členská základna schází v Praze a to dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Součástí setkání je společná bohoslužba, přednáška na duchovní téma a zajímavý kulturní program. Nechybí ani prostor pro popovídání u oběda nebo kávy. Každoročně pořádáme týdenní letní pobyt s duchovně-rekreačním programem. Nejčastěji jezdíme do Hejnic. Byli jsme ale také ve Vranově u Brna, na svatém Hostýně nebo v jihočeské Štěkni. Všichni nevidomí zde mají své dobrovolné osobní průvodce z řad členů sdružení a dalších přátel. Kromě pravidelných bohoslužeb a přednášek na duchovní téma jsou pořádány výlety do zajímavých míst v okolí, pěší procházky a kulturní večery.
Sdružení připravuje pro naše nevidomé členy zvukové nahrávky knih převážně s křesťanskou tématikou. Dosud byly načteny více než dvě desítky titulů.
Podílíme se na vydávání ekumenického měsíčníku „ Křesťanská orientace". Vydali jsme také dvě vlastní knihy: „Putovali jsme Svatou zemí“, která vypráví o poutním zájezdu našeho sdružení do Izraele v roce 2000. Druhou knihou je sbírka básní naší nevidomé členky Anny Veselé „Čím mne obdaroval život“, která vyšla v roce 2010 v černotisku i Braillově písmu.
Pokud Vás činnost našeho sdružení oslovila, kontaktujte nás prosím a rádi Vás mezi sebe přivítáme. Máte-li ve svém okolí osoby, nejen se zrakovým omezením, informujte ho prosím o našich aktivitách.

Josef Drábek – předseda AVE
tel.: 602 226 300
e-mail: drabekjos@seznam.cz
nevidomi-krestane.webnode.cz


Tábor dětí z Jeníkova 2010