František nás zve ke skutkům milosrdenství - úvod

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.smmcz.eu, Vydáno dne: 18. 02. 2016

Sv. Martin, falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com Papež František tě zve uvádět každý měsíc do praxe jeden skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství

Papež František ve svém Poselství k 31. světovému dni mládeže, jehož téma je: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), navrhuje mládeži, aby si po sedm měsíců roku 2016 vybrala jeden skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství, který bude každý měsíc uvádět do praxe.
UF, to stojí za to, ne? Pojďme do toho a odpovězme na tuto výzvu…

Co to je

– skutky tělesného
a
duchovního milosrdenství?

Nejdříve si je vyjmenujeme:


Skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, přijímat cizince, ošetřovat nemocné, navštěvovat vězně, pohřbívat mrtvé.
Skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit Boha za živé i mrtvé.

Jak říká papež František v Poselství k Světovému dni mládeže – „jak vidíte, milosrdenství není „tolerantnost“ ani pouhá citovost. V něm se ověřuje pravdivost toho, zda jsme Ježíšovými učedníky, a naše věrohodnost jako křesťanů v dnešním světě.

Každý měsíc, počínaje únorem, spolu budeme více poznávat jeden ze skutků tělesného a duchovního milosrdenství a uvádět je do života.

V zamyšleních bude použito textu Katechismu katolické církve (dále jen KKC) a materiálů z web. stránek biskupství brněnského, ostravsko-opavského a olomouckého, slov kardinála G. Biffi, myšlenek sv. Vincence de Paul a dalších.

ÚVOD:


KKC 2447:Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách.

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška: Kde by se vzalo to dobro?

Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno sedl a začal vymýšlet, kterýpak velký skutek milosrdenství bych dnes mohl vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? Nebo tonoucího z řeky? Lepší asi bude vstát a vydat se vstříc malým skutkům milosrdenství, které se nám nabízejí téměř na každém kroku. Dovolím si pro inspiraci připojit malý seznam:

* Říct dobré slovo
* Opatrně zavírat dveře
* Být za všechno vděčný
* Křivé slovo nepovažovat hned za urážku
* Leccos umět milosrdně přehlédnout
* Uznat to dobré, co udělal druhý…Sdružení mariánské mládeže, logo

Převzato z http://www.smmcz.eu/, článek z 9. 2. 2016 naleznete zde.

Obrázek, Diecézní katechetické centrum v Brně, foto RT