Medžugorje: Poselství Panny Marie, 2. 2. 2014

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.radiovaticana.cz, www.medzugorje-dve-srdce, Vydáno dne: 02. 02. 2014

Medžugorje ... přeji si, abyste ve svém působení, jako apoštolové, byli přesní, rozhodní a především upřímní. ...

"Drahé děti!

Mateřskou láskou si přeji vás naučit upřímnosti, protože si přeji, abyste ve svém působení, jako apoštolové, byli přesní, rozhodní a především upřímní.
Přeji si, abyste milostí Boží byli oteření pro požehnání.
Přeji si, abyste půstem a modlitbou vyprosili od Nebeského Otce poznání přirozeného, svatého – Božského.

Naplnění poznáním pod záštitou mého Syna a mne budete mými apoštoly, kteří budou umět šířit slovo Boží ke všem těm, kteří o něm nevědí, a budete umět přejít překážky, které vám budou stát v cestě.

Děti moje, s požehnáním na vás sestoupí milost Boží, a vy ji budete moci udržet půstem, modlitbou, pročištěním a usmířením. Budete mít činnorodost, kterou od vás žádám.

Modlete se za svoje pastýře, aby paprsek Boží milosti ozářil jejich cesty.

Děkuji vám."


Medžugorje, prostřednictvím vizionářky Mirjany, 2. 2. 2014

Převzato z www.medzugorje-dve-srdce,
článek naleznete zde.

Medžugorje, Modrý kříž