* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 03. 02. 2014

převzato z res.claritatis.cz

Potřebujeme Vaši pomoc!

Poslanci Evropského parlamentu budou 4.2.2014 hlasovat o zprávě Lunacek, oficiálně známé jako "Cestovní mapa EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity" (A7-0009/2014).

Hlasování naplánovanéo na 4. února by mohlo hladce proběhnout, protože na pořadu dne není prostor pro diskusi. Je oznámeno jen nahlasování o této zprávě, což je velmi neobvyklé!

Zpráva Lunacek, která byla přijata Výborem pro občanské svobody Evropského parlamentu (LIBE), je mimořádně agresivním pokusem LGBT aktivistů změnit smysl základních lidských práv, jakož i kriminalizovat jakýkoliv nesouhlas s touto politickou agendou LGBT lobby.

Času je opravdu málo, proto je třeba abyste ještě dnes napsali email EU poslancům ze Slovenska a Čech.
Zpráva Estrela byla zastavena rozdílem jen 7 hlasů! Na hlase každého europoslance proto velmi záleží. Poslanci za stranu Směr přitom hlasovali pro Estrella! Nyní je třeba je osobně vyzvat, aby hlasovali proti zprávě Lunacek. Aby pocítili, že lidé jejich činnost aktivně sledují i v Bruselu.

Vzor dopisu poslancům
Evropského parlamentu:


Vážená paní poslankyně / Vážený pane poslanče Evropského parlamentu,

V úterý 4.února budete hlasovat o zprávě Lunacek, avšak bez veřejné diskuse v plénu.

Cestovní mapa LGBT je mimořádně radikální pokus LGBT aktivistů změnit smysl základních lidských práv. Pokud by Cestovní mapa byla přijata, instituce EU a členské státy by měly LGBT agendu začlenit do všech oblastí veřejné politiky, včetně základních národních kompetencí, jako je zdravotnictví a vzdělávání, zaměstnanost, ale také právo na azyl nebo zahraniční politiku.

Aby bylo jasno: V budoucích evropských právních předpisech by už nic nemohlo zmařit zájmy LGBT aktivistů. S touto cestovní mapou LGBT by Evropský parlament žádal zohledňování homosexuality v jakékoli veřejné politice a legislativních opatřeních ve všech členských státech.

Stručně řečeno, přijetím zprávy Lunacek bude Evropský parlament vyžadovat, aby EU a její členské státy používaly dvě opatření:
1) úplné zrovnoprávnění "homosexuálního chování" s funkcí rodiny
2) zákonnou restrikci případné kritiky LGBT politické agendy pod hrozbou trestů.

Rodiče tak postupně ztratí právo vychovávat své děti podle svého svědomí. Občané více nebudou moci chránit nezletilé před homosexuální rodovou propagandou. Zanikne právo na námitku svědomí - tedy svoboda říct ne. Kdo nebude souhlasit s rodovou legislativou vycházející z nového konceptu antropologie člověka, bude státem trestán.

Je třeba, aby EU a členské státy byly loajální k evropskému právu. Lidská práva ale musí zůstat univerzální, tedy stejné pro všechny občany bez rozdílu. Zpráva Lunacek toto pravidlo narušuje. Kriminalizuje každou opozici, která nesouhlasí s politickou agendou LGBT lobby, nebo s jejím konceptem člověka tzv. rovností ideologií a rodovou antropologií. Jakýkoliv nesouhlas s touto rodovou agendou, bude po přijetí zprávy Lunacek, označený jako šíření nenávisti (Hate crimes) a právně trestán. Takto se pojem lidských práv deformuje a svoboda ztrácí.

Prosím pomozte zprávu Lunacek zastavit.
4.2.2014 hlasujte NE.


Váš hlas rozhodne. Zpráva Estrela, která v původním znění předpokládala, aby děti od 0-4. let byly vychovateli stimulovány k masturbaci, byla nakonec zastavena rozdílem jen 7 hlasů! Proto Váš hlas má nesmírně velkou váhu!

Prosím Vás proto o aktivní angažovanost v této věci,

* abyste na Konferenci předsedů politických skupin žádal /-a veřejnou diskusi o této zprávě. O takto citlivém tématu je třeba otevřená rozprava. (4.2. Je na programu jen hlasování bez rozpravy v EP!)

* abyste intervenoval /-a u předsedy Martina Schulze (Socialistická skupina), aby dal lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů.

* abyste zprávu Lunacek případně nahradili přijatelným alternativním usnesením, které bude respektovat univerzální charakter lidských práv a respektoval jiné, než rodové antropologie.

abyste aktivně informoval/-a a zapojil/-a své kolegy v EP, aby hlasovali proti zprávě Lunacek.

* abyste požádal/-a o jmenovité hlasování, protože chci znát nejen Váš postoj k tomuto usnesení.

Vaše hlasování mi bude sloužit jako rozhodující kritérium v sobotu 24. května 2014, v den voleb do Evropského parlamentu.


Přijměte, prosím, ujištění o mé upřímné úctě.

S pozdravem,
JMÉNO

&&&&&


Adresy na české europoslance:


jan.brezina@europarl.europa.eu, zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu, milan.cabrnoch@europarl.europa.eu, andrea.ceskova@europarl.europa.eu, robert.dusek@europarl.europa.eu, hynek.fajmon@europarl.europa.eu, richard.falbr@europarl.europa.eu, vera.flasarova@europarl.europa.eu, jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu, edvard.kozusnik@europarl.europa.eu, jiri.mastalka@europarl.europa.eu, vojtech.mynar@europarl.europa.eu, miroslav.ouzky@europarl.europa.eu, pavel.poc@europarl.europa.eu, miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu, zuzana.roithova@europarl.europa.eu, libor.roucek@europarl.europa.eu, olga.sehnalova@europarl.europa.eu, ivo.strejcek@europarl.europa.eu, evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu, oldrich.vlasak@europarl.europa.eu, jan.zahradil@europarl.europa.eu

Pošlete email rovnou i slovenským europoslancům:


edit.bauer@europarl.europa.eu, mnika.flasikovabenova@europarl.europa.eu, sergej.kozlik@europarl.europa.eu, eduard.kukan@europarl.europa.eu, vladimir.manka@europarl.europa.eu, alajos.meszaros@europarl.europa.eu, miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu, katarina.nevedalova@europarl.europa.eu, jaroslav.paska@europarl.europa.eu, monika.smolkova@europarl.europa.eu, peter.stastny@europarl.europa.eu, anna.zaborska@europarl.europa.eu, boris.zala@europarl.europa.eu

&&&&&


Převzato z www.lifenews.sk, článek z 30. 1. 2014 naleznete zde.