9. myšlenka z věroučné konstituce o církvi_ Lumen gentium

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 09. 11. 2013

Kým je vedena církev, která je přirovnávána ke stádu ovcí? Nad tím je možné se zamyslet v dnešní deváté myšlence z věroučné konstituce Lumen gentium.Ovce tohoto stáda, i když jsou pod vládou lidí pastýřů, stále jsou vedeny a živeny samým Kristem, dobrým pastýřem a knížetem pastýřů, který dal svůj život za ovce.