Zemřel Mons. Josef Šindar

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 19. 09. 2013

červenec 2011 17. září 2013 odevzdal svůj život Pánu jeho věrný služebník Mons. Josef Šindar, dlouholetý děkan tišnovský. Rozloučíme se s ním při mši svaté 20. 9. 2013 v 15:30 h v kostele sv. Václava v Tišnově a 21. 9. 2013 v 10 h v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích u Hodonína. Poté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Parte ke stažení zde! Download...

Narodil se 29. března 1933 v Lužicích u Hodonína, na kněze byl vysvěcen 26. června 1960 v Litoměřicích. Jako kooperátor působil postupně ve Znojmě u sv. Mikuláše, v Třebíči - městě, v Hodoníně a v Čejkovicích.
V roce 1970 se stal zastupujícím administrátorem v Bulharech, Milovicích u Mikulova a Pavlově u Mikulova, o rok později ve Ždánicích. Od roku 1972 působil jako administrátor v Kučerově, později ještě v Rostěnicích. Na jaře roku 1979 byl ustanoven farářem v Tišnově a Předklášteří, v červenci téhož roku byl jmenován děkanem tišnovským, krátce spravoval i farnost Žďárec.
Několik let byl členem Kněžské rady a Sboru poradců. Od srpna 2010 byl výpomocným duchovním v Deblíně a žil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova, kde po delší nemoci zemřel 17. září 2013.

V dubnu roku 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla a v roce 2013 při příležitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje.


Hluboké Mašůvky 06-11-2010