Katolická dogmatika - systematický přehled a věroučné cenzury

Autor: Markéta Frejlachová <Mfrejlachova[zavináč]gmail[tečka]com>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 31. 08. 2013

Film Ježíš podle lukášova evangelia - Golgota, KalváriePostupně budeme uveřejnovat přehled všech věroučných vět katolické dogmatiky (přehled vychází z katolické dogmatiky Ludvíka Otta). Je rozčleněn do celkem osmi traktátů. Každá věroučná věta je opatřena příslušným hodnocením (tzv. cenzura), která určuje stupeň jistoty dané pravdy.

Přehled cenzur

Jednotlivé pravdy, obsažené v katolické dogmatice mají různý stupeň jistoty - jsou opatřeny tzv. cenzurou. Jsou následující stupně (uspořádáno od nejjistějších):

De fide - (DF) čili definovaná (vyhlášená) pravda víry, tzv. dogma (dogma je řecké slovo a znamená nauka či výnos, je to tedy pravda víry, o které bylo neomylným způsobem Církví vyhlášeno, že patří k nauce víry).
Sentencia fidei proxima - (SFPr) doslovně "věta nejbližší víře" je to, co by teoreticky mohlo být hned zítra vyhlášeno papežem za článek víry (Církev to vždy věřila, dokládá to písmo, tradice... ale ještě nebylo třeba to vyhlásit - třeba proto, že je to úplně jasné...)
Sentencia certa - (SCe) nauka teologicky jistá. Nebyla sice vyhášena za dogma, ale je to logický důsledek jiných dogmat a pravd, které jsou přirozeně poznatelné.
Sentencia communis - (SCo) nevztahuje se na ni neomylnost, ale je to názor, který sdílí naprostá většina teologů.
Sentencia probabilis - (SP) Sentencia probabilis, tedy názor, který větší část teologů považuje za pravděpodobný.
Sentencia pia (S pia) zbožný názor, není nic špatného, pokud ho někdo zastává...

I. DE DEO UNO1. POZNATELNOST BOŽÍHO BYTÍ1.1 PŘIROZENÁ POZNATELNOST BOŽÍHO BYTÍBůh může být s jistotou ponznám ze stořených věcí přirozeným světlem rozumu. (DF)

Boží bytí lze dokázat pomocí kauzálního úsudku. (SFPr)