NÁZOR: Může billboard traumatizovat dítě?

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.postoy.sk, Vydáno dne: 07. 02. 2014

21 04 2010

Článek z www.postoy.sk
Autorka: Anna Kováčová je dětská psychiatrička.

Vyjádřit se z pozice dětského psychiatra, zda jsou billboardy se znázorněním výsledku interrupce pro dětského pozorovatele traumatizující, je v emočně nabité atmosféře aktuálních diskusí a při dané polaritě názorového spektra těžké.

Zde je odkaz na celý článek:
http://www.postoy.sk/moze_bilbord_traumatizovat_dieta

Části článku (přeložené do češtiny):( ...)


Traumatizace dětí - nebo impuls mužům začít sexuální kontrarevoluci?

"Děti budou obrazem traumatizované", je námitka, která má samozřejmě své opodstatnění jako i otázka, co říct dítěti před sochou "Ecce Homo". Nelze však zapomínat, že zde jde i o projekce těch, jejichž billboard traumatizuje samotných, je to i jejich rychlá obranná reakce. Lze říci, že vzhledem k okolnostem, v jakých byl prezentován, jde o výjimečnou situaci. Dítě v mladším věku billboard neregistruje. Nebude k němu žádat vysvětlení, jak je nechce k jiným skutečnostem, které ho zatím neoslovují. (...)

"Každý, kdo se léta angažuje za dítě a matku, za rodinu, vnímá potřebu zasazovat se proti potratům jinými prostředky. Bohužel, jsou málo účinné." "Člověk, které tyto potraty schvaluje, potřebuje ospravedlnit své jednání. Příkladem je např.. Úporné obviňování odpůrců potratu z fanatismu, z náboženského přesvědčení a nevědeckosti."

Kořeny depresí

Potlačované pocity viny u těch, kteří praktikují tyto zraňující skutky, ať jsou to ženy, ať lékaři, mohou způsobovat psychické problémy. Potrat, který se stal "legálním," nedovoluje svědomí, aby promluvilo. Tabuizováná témata znemožňují pocitům, aby byly verbalizované. Co je nevýslovné, způsobuje např.. psychosomatické potíže a deprese. Mezi oběti abortu obvykle zařazujeme dítě a svědomí matky. Zajímavá nová zjištění připomínají, že časem se objevují i další oběti: lékaři a jejich spolupracovníci. (...)

( ...)


Nevidíme zde určité souvislosti mezi tzv.. "Kulturou smrti" a tím, že deprese bude brzy statisticky nejvýznamnější chorobou? Samovražednosť stoupá na úroveň předstihující autonehody, pokusy legalizovat eutanázii jsou dalším důsledkem posunů v myšlení ...

( ...)


Šokující paradoxy

Jsme šokováni billboardy, které v zoufalém výkřiku upozorňují, že náš malý národ v posledních pěti desetiletích (pozn. Slovensko) přišel o 1,3 milionu občanů. Právě ten počet - 1,3 milionu žen - bylo traumatizováno hlubokou, neviditelnou ranou. Mnohé si ji neuvědomovaly, nebo ji popřely, ale jejich skutek poranil nejen je samy. Zasáhl celou společnost, znásobil její krutost, byť vinu svaloval jen na ně. Skutek nezůstal bez vlivu na jejich partnery, poradce, iniciátory, lékaře ... Infikoval násilím další, což vnímáme, byť jen ve změně charakteru každodenních televizních zpráv, na které by se děti neměly dívat. Proti tomu se celoplošně nebouří, ani proti dennodennímu násilí na obrazovkách, které bývají často jedinými "chůvami" a vychovatelkami našich dětí. A teď nás trápí možná traumatizace dítěte bilbordovou realitou ...

( ...)


"Jisté 3-leté dítě s posttraumatickou stresovou poruchou bylo léčeno v důsledku násilí způsobeného otcem matce. Chlapec měl na hlavě i jizvu - 70 stehů z 'oskalpování' domácím psem. Zjistili jsme však, že pro dítě bylo větší tráma násilí na matce."

( ...)


Pokud nebudete jako děti ...

Zkoumala jsem i reakci mého nejmladšího třináctiletého syna. Dětská odpověď zněla:

"Proč by se nemohlo ukázat to, co se smí dělat?" Zajímavé: stejný byl závěr evropského Centra pro právo a spravedlnost k této kampani: "Protože kampaň konkretizuje skutečný výsledek procedury prováděné předčasným ukončením těhotenství, požívá veškerou právní ochranu zákonů tohoto demokratického státu. "

V zájmu dítěte a jeho psychického zdraví, zkusme se tedy podívat na tato fakta i průzračnými očima dítěte.

www.postoy.sk

šílenost volby


(Na Fatym.com vyšlo 28. 8. 2013/ 13509přečtení)

vyvoj cloveka