Novinky - nejaktuálnější pozvánky a články
Bohoslužby

10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha na Šumné

Srdečně zveme na slavnostní mši svatou, kterou bude sloužit otec biskup Mons.Pavel Konzbul ku příležitosti 10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha na Šumné. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 35 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hesla

Samolepky s FATYMskými hesly

samolepky s hesly FATYM Vranov nad Dyjí nabízí k využití samolepky s obrázkem a dvojřádkovými heslovanými verši. Tyto samolepky jsou vhodné pro děti a mládež a mohou posloužit ke snadnějšímu zapamatování myšlenky, která zůstane v srdci. Celý text zde...

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 5801 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní text slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 15,26-27; 16,12-15) nabízí úryvek, ve kterém Pán Ježíš hovoří o daru, který jim pošle od Otce. Jde o dar Ducha Svatého. Jeho úplné předání nastává až tehdy, když Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním je povýšený a zjevuje se učedníkům ve svém božství. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 29 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Duchovní obdoba jedné nemoci - ANOREXIE

nickelbabe, pixabay.com Je to nemoc velice závažná a nebezpečná. Stovky, ba dokonce tisíce mladých dívek přivádí na pokraj smrti. Na kost vyhublé, které už nejsou schopny samy jíst. Ty, které vyváznou, byť i s celoživotními zdravotními následky, mohou hovořit o štěstí. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 44 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

XIII. cyklopouť do Jeníkova 2018 - k Panně Marii - Jeníkovské Matce Důvěry

Srdečně zveme na XIII. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova. K Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

138.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 29 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Modlitba o dary, plody a charizmata Ducha Svatého

OpenClipartVectors,CC0 Public Domain, pixabay.com Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 3523 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Svatá Rita - patronka neřešitelných situací

S.Rita_da_Cascia, volné dílo, cs.m.wikipedia.org Jen málokterý světec nebo světice měli možnost žít Bohu zasvěcený život v manželském i řeholním stavu. Sv. Rita z Cascie, plní Boží vůli i přání rodičů, ve svém životě zakusila život mladé dívky, oddané manželky, milující matky, truchlící vdovy a nakonec i pokorné řeholnice. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 50 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak

Santuario de la Inmaculada de la Concepción. Lo Vasquez, Penarc, CC BY-SA 3.0, es.wikipedia.org Dvojčata, které v dětství zasvětili Panně Marii, se staly Božími služebníky. On se stal knězem a ona řeholní sestrou. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

100 let od narození P. Antonína Němčanského

P. Antonín Němčanský Před 100 lety – 22. května 1918 se v Hodějicích u Slavkova narodil P. Antonín Němčanský. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1942 v Brně, jako kaplan nastoupil do Velkého Meziříčí, jeden rok působil ve farnosti Brno – Křenová, v letech 1946 – 1962 byl farářem v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Od 1. března 1962 do září 2005 byl farářem v Horních Kounicích... Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 22 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Vzývání Ducha Sv. Miriam od Ukřižovaného / Malé Arabky /

PROLawrence OP, CC BY-NC-ND 2.0, .flickr.com Duchu Svatý, osviť mě. Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy. Maria, Matko, provázej mě. Požehnej mi s Ježíšem. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 30 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

P. Vojtěch Kodet zasvětí farnost Běhařovice Neposkvrněnému početí P. Marie

Kostel P. Marie, Matky jednoty křesťanů, Tavíkovice, Jiří Sedláček, CC BY-SA 3.0 Při mši svaté ve filálním kostele Panny Marie, Matky jednoty křesťanů v Tavíkovicích, která se bude konat 20. května 2018 v 11 hodin se uskuteční zasvěcení farnosti Běhařovice. Zasvěcení provede otec Vojtěch Kodet. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 89 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Snoubenka Ducha Svatého

CC0 Creative Commons, pixabay.com Když se Maria stala Bohorodičkou, její životní úděl se navždy spojil s údělem jejího Syna. Proto není divu, že odporování Kristu proniká i Mariinou duší (srov. Lk 2,34-35), a že když Syn svým posláním lidi rozděluje (srov. Mt 10,34-36), Mariina úloha s sebou ponese podobné následky. A tak jsme svědky situace, kdy se i křesťané mezi sebou navzájem přou o místo, jež by mělo být Ježíšově Matce přiřčeno. Na dokreslení snad stačí následující dvě výpovědi, vybrané záměrně pro jejich radikální vyostření: Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 38 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Vidění tří děvčátek aneb Příběh mcelského zázraku

Pěší pouť mužů 2017 V polovině 19. století proběhly v obci Mcely pozoruhodné události mariánského zjevení. Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 51 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

137.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 17. 05. 2018 | 19 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Démon, který ničí rodiny

Asmodeus, Author Andy Hay, CC BY 2.0, commons.. "Exorcista svědčí, že existuje démon, který se zvlášť zaměřuje na rodinu."

Je to démon, který se specializuje na útok na rodinu, řekl exorcista César Truqui. Otec Truqui varoval, že vše, co poškozuje rodinu, včetně rozvodu, potěší ďábla. V rozhovoru v italském týdeníku Tempi, kněz řekl, "existuje démon, který se specializuje na útok na rodinu, který je také citován v příběhu o Tóbijášovi a byl nazván "Asmodeus." Přísluší mu přívlastek: démon, který rozbíjí manželství. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 71 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci)

Goodfreephotos_com, CC0 Creative Commons, pixabay "Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce ..." (Mt 19, 5) Co to znamená a jak řešit nedorozumění v manželství ve vztahu k vlastním rodičům a k rodičům partnera? I o tom budou vyprávět manželé Peter a Gabika Štupákovi. Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 40 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Mimo oblast FATYMu

Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu

Koliskove Mnozí možná tuší, že v Protivanově se narodil Dr. Alois Kolísek, jeden z nejvýznamnějších kněží v Československu v období první republiky. Jeho životní dílo je skutečně obdivuhodné. Neméně zajímavé je, že ještě dalších pět jeho bratří si vybralo duchovní dráhu. Rodina Kolískova tím drží primát v počtu kněžských potomků. Celý text zde...

| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 46 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Růženec vysvobozuje duše z očistce!

MrsBrown, CC0 Creative Commons, pixabay.com Jedné zbožné ženě zemřel bratr. Byla jeho ztrátou velmi zarmoucená, tím bolestněji, že tento muž byl velmi dobrým křesťanem. Ve snu spatřila Otce Pia, který ji utěšoval slovy: "Pomodli se 200 růženců, a tvůj bratr půjde rovnou do nebe." Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 68 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Hluboké Mašůvky - 1.sobota - mše svatá

březen 2014 V sobotu 2.6. 2018 bude v Hlubokých Mašůvkách 334. měsíční pouť 1. soboty. Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 32 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Co v sobě opravdu ukrývá rodina?

rodina, matka, otec, děvče, Public Domain CCO, www.pixabay.com R-O-D-I-N-A. Jaká slova by se dala složit z těchto šesti písmen? Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 60 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

136.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 38 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Farnosti

Děkujeme za sponzorský dar

stitary Dne 15. 5. 2018 věnovala firma Atlanta ze Znojma sponzorský dar na opravu varhan v kostele sv. Jiří ve Štítarech ve výši 12.000,- Kč. Děkujeme. Celý text zde...

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 52 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bude a zveme!

Žehnání kapličky sv. Huberta u lesní cesty od Šumné k zřícenině Šimperáku

Všichni jste zváni na žehnání kapličky sv. Huberta u lesní cesty od Šumné k zřícenině Šimperáku, které bude v pondělí 21. 5. od 9:30 h. Plakátek ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 41 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Mimo oblast FATYMu

Den pro rodinu 2018

K+J+J 4. 8. 2018 se bude v Praze konat Den pro rodinu. Všichni jste srdečně zváni. Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

15. kapitola čtení po internetu - Nové tajemství

Děk. kolo soutěže o sv. Pavlovi Přinášíme 15. kapitolu čtení na pokračování od Josefa Janšty, tentokrát s názvem Nové tajemství. 15. kapitola ke stažení zde! Download... Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 36 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár"

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com Katolická církev se v současnosti jeví, že se utápí v kontextu zmatku a rozporů. Jednoho dne čteme... Celý text zde...

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 53 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Mimo oblast FATYMu

Křesťanský festival Full of life Brno- Řečkovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice všechny zve na křesťanský festival Full of life. který bude 26. 5. 2018. Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 48 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Mimo oblast FATYMu

Festival Kefasfest 2018

Kefafest Sedmý ročník festivalu se uskuteční o víkendu 22. – 24. 6. 2018 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Všichni jste zváni. Celý text zde...

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 34 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé...

135.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky Celý text zde...

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 15. 05. 2018 | 37 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 31-60 | předchozí | následující | Celkem 1226 článků

Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Tóny baroka
Projekt "Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově nad Dyjí" je financovaný pomocí fondů EHP/Norska - info zde.
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 280744
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace